Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie t. z.

Christliche Gemeischaft der Polen in Bremen e.V.

O Nas

Strona główna – O NAS

Nasza misja

Jako stowarzyszenie katolików narodowości polskiej dążymy do utworzenia dwujęzycznego systemu edukacji w Bremie. Ma one realizować nasze prawa do swobodnego wyrażania polskiej tożsamości religijnej i narodowej w Niemczech, które są zagwarantowane nam poprzez Traktat między RP i RFN z 1991 roku (patrz Art. 20, 21 i 25). Chcemy wspierać polskie rodziny i Polaków z integracją do społeczeństwa niemieckiego bez utraty własnej tożsamości.

Artykuł 25, ustęp 3, Traktatu między RP i RFN z 1991 roku stwierdza jednoznacznie:

„Umawiający się strony (RP i RFN) opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych. Będzie się przy tym również dążyć do zakładania szkół, w których nauczanie będzie się odbywać w obu językach.”

W federalnym landzie Bremen taka inicjatywa jest szczególnie ważna, ponieważ w badaniach porównawczych państwowe szkoły Bremeńskie wykazały bardzo słaby poziom nauczania. Dla nas katolików warto jest wiedzieć, że tutaj nauki religii NIE są prowadzona w szkołach państwowych (tzw. klauzula bremeńska). To stanowi dla rodzin katolickich dodatkowe obciążenie organizacyjne. Dlatego warto zaangażować się dla naszych dzieci na rzecz prywatnej szkoły, która zintegruje rodziny, wiarę i kulturę.

Nasza działalność obejmuje także organizacji wspólnych imprez, rekolekcji, seminariów itp.

Przedszkola i szkoły prywatne tylko dla bogatych?

To częste uprzedzenie, które wynika z nieznajomości systemu w Niemczech. Przedszkola i szkoły prywatne, które otrzymują subwencje z budżetu państwa (private Trägerschaft) są zobowiązani do uzależnienia czesnego od dochodów rodziców.  W przedszkolach stawki są prawnie regulowane tak, że niezależnie od tego, czy przedszkole jest państwowe czy nie, trzeba płacić tak samo.

Od czego zacząć?

Naszym pierwszym celem jest założenie dwujęzycznego przedszkola, które będzie punktem wyjścia dla następnych przedsięwzięć. Droga jest następująca przedszkole – podstawówka – gimnazjum. Założenie przedszkola jest mniej trudne niż założenie szkoły. Dlatego chcemy przez przedszkole zrzeszyć coraz więcej rodziców, którzy z nami podejmą trud zakładania szkoły.

Co ja mogę zrobić?

Działalność wspierania chrześcijańskiej edukacji i kultury stanowi formę nowoczesnego Apostolstwa. Dzięki przedszkolu i szkoły w której aktywnie się angażują rodziny żyjących zgodnie wartościami  chrześcijańskimi wspieramy rozwój naszej wiary i kościoła.

Każdy może wspierać nasze cele według swoich możliwościach następującymi sposobami:

  • Wspieraj nas Twoim członkostwem: symboliczne 2,50 € miesięcznie czyli 30 € rocznie wynosi podstawowa składka członkostwa. (patrz regulamin składek)Twoje członkostwo daje tobie i stowarzyszeniu realne zyski. Więcej członków znaczy większą wspólnotę, którą nasz zarząd reprezentuje n.p. przed niemieckimi urzędami. Większe podmioty są bardziej brane pod uwagę w decyzjach politycznych.Większa wspólnota znaczy też więcej kontaktów społecznych, aktywności i wzajemnego wsparcia w bezpośredniej okolicy.W końcu możesz odpisać twoje składki członkowskie od podatku dochodowego, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem wyższej użyteczności społecznej (gemeinnütziger Verein).
  • Wspieraj nas jednorazową darowizną: Każda twoja darowizna pomaga nam realizować nasze cele. Możesz odpisać twoje darowizny od podatku dochodowego, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem wyższej użyteczności społecznej (gemeinnütziger Verein). Prosimy określić darowizny przy wykonaniu przelewu jako „Spende“ albo „anonyme Spende“ na konto:

Christl. Gem. d. Polen in Bremen e.V.
Bremische Volksbank
IBAN: DE61 2919 0024 0033 8702 00
BIC: GENODEF 1HB1

  • Wspieraj nas regularną wpłatą: Regularna wpłata jest o tyle dla stowarzyszenia atrakcyjniejsza, ponieważ daje możliwość planowania dla zarządu. Możesz odpisać twoje darowizny od podatku dochodowego, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem wyższej użyteczności społecznej (gemeinnütziger Verein). Prosimy określić daniny przy wykonaniu przelewu jako „Spende“ albo „anonyme Spende“ na konto:

Christl. Gem. d. Polen in Bremen e.V.
Bremische Volksbank
IBAN: DE61 2919 0024 0033 8702 00
BIC: GENODEF 1HB1

AdamKopf
Przewodniczący ChWP-Bremen Adam Gołkontt

UnterschriftGolkontt_0001