Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie t. z.

Christliche Gemeischaft der Polen in Bremen e.V.

Język polski w Bremie

Język polski w Bremie

O możliwościach nauki języka polskiego w landzie Bremen

Na podstawie art. 21 ust. 2 traktatu o dobrym sąsiedztwie strona niemiecka zobowiązała się do stworzenia „odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w ich języku ojczystym w publicznych placówkach oświatowych”.

W landzie Brema realizuje się ten zapis w następujących placówkach oświatowych:

(Dane: sierpień 2017)

Dzielnica i placówka Jako język ojczysty Jako drugi język obcy Nauczyciel Kontakt
Neustadt

Schule am Buntentorsteinweg

Buntentorsteinweg 245, 28201 Bremen

 

 

 

X

  Pani Golebiewski

Tel.: 361-59531

 

 

Neustadt

Oberschule am Leibnizplatz

Schulstr. 24

28199 Bremen

 

 

 

 

X

Pani Feist, Pan Jarzynka

Tel.: 361-5785

 

 

Osterholz-Tenever Schule am Pfälzer Weg

Koblenzer Str. 10,
28325 Bremen

 

 

X

 

 

 

Pan Kozlowski

Tel.: 361-3244

Osterholz-Tenever Oberschule an der Koblenzer Str.

Koblenzer Str. 15

28325 Bremen

 

 

X

 

 

X

Pan Kozlowski

Tel.: 361-3029

 

Neue Vahr Nord

Schule an der Paul- Singer-Str.

Paul- Singer-Str. 160,

28329 Bremen

 

 

X

  Pan Jarzynka

Tel.:361-3356

Huchting

Schule an der Delfter Str.

Delfter Str. 10,

28259 Bremen

 

 

X

  Pani Feist

Tel.:  361-15990

Huchting

Oberschule an der Hermannsburg

Hermannsburg 32 F

28259 Bremen

 

 

 

 

 

 

 

X

Pani Feist

Tel.: 361-15960

Vegesack Bremen Nord

Gerhard-Rohlfs-Oberschule

Kirchheide 9

28757 Bremen

 

 

X

 

 

X

Pani Chrzanowska

Tel.: 361-79513

 

Aby zameldować swoje dziecko trzeba zadzwonić bezpośrednio do szkoły.

Uczniowie chodzący do szkół katolickich (prywatnych) też mogą korzystać z ofert nauki języka polskiego w placówkach publicznych.

 Dodatkowo uczniowie uczący się języka polskiego w Niemczech mają prawo do korzystania z ulg w Polsce, o ile wyrobią sobie kartę ucznia przy konsulacie w Hamburgu.

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

– 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

– 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych

i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

– do muzeów,

– do parków narodowych.”

Więcej szczegółów pod linkiem: http://hamburg.msz.gov.pl/pl/legitymacje_dla_uczniow_i_nauczycieli_szkol_prowadzonych_poza_granicami_polski_;jsessionid=45AEAECA53A4A27BC3A091B817161331.cmsap6p

 Ilość uczniów z polskim pochodzeniem w landzie Brema

Z oficjalnych danych samorządu bremeńskiego (link: Antwort auf Fragestunde der Bürgerschaft von AFD) wynika, że w 2016 roku uczęszczało do szkól publicznych 1.079 uczniów z polskim pochodzeniem w mieście Brema i 306 uczniów w Bremerhaven. W tych danych nie jest uwzględniona ilość uczniów w szkołach prywatnych. To znaczy, że ta liczba jest większa, ponieważ dużo polskich dzieci uczy się w szkołach katolickich.

Ilość uczących się języka polskiego w landzie Brema

Samorząd bremeński również podał ilość uczniów uczących się języka polskiego w publicznych placówkach oświatowych. W roku szkolnych 2016/17 na lekcje z języka polskiego uczęszczało 82 uczniów w 13 placówkach oświatowych.

W Bremerhaven od wielu lat nie oferuje się lekcji z języka polskiego z powodu braku chętnych.

 Tendencje

Niepokojące jest, że z braku chętnych zmniejsza się ilość placówek oferujących język polski, co pokazuje ilość oferowanych placówek w 2016 roku (13 szkół) i 2017 roku (8 szkół). Niepokój jest większy, ponieważ te same oficjalne dane samorządu bremeńskiego pokazują znaczący wzrost ilości uczniów mających tylko polskie obywatelstwo miedzy rokiem 2006 (Brema 414/ Bremerhaven 65)  i 2016 (Brema 651/ Bremerhaven 219). Dane z bremeńskiego urzędu statystycznego pokazują, że od kilku lat, to Polacy są jedną z największych grup etnicznych imigrujących do landu Brema. Stanowią od 2004 roku (wejście do Unii) znaczącą, a w szczytach nawet do 25% wszystkich imigrantów z Europy rok rocznie. Mimo tego nie przekłada się to na znaczący wzrost korzystania z możliwości nauki języka polskiego w szkołach publicznych.

Konkluzja

Na podstawie wyżej wymienionych danych z roku 2016 widać gołym okiem, że między ilością uczniów polskiego pochodzenia (Brema: 1.079/ Bremerhaven: 306) i uczących się języka ojczystego (Brema: 82/ Bremerhaven: 0) istnieje wielka dysproporcja. W Bremie 7,6 % uczniów z polskim pochodzeniem korzysta z możliwości nauki ojczystego języka, a w Bremerhaven 0%. To tylko dane ze szkół publicznych, które nie uwzględniają polskich uczniów w szkołach katolickich i innych prywatnych szkołach.

Nasuwa się pytanie: „skąd ta rozbieżność?”

Na pewno istnieje cały  zestaw przyczyn tego opłakanego stanu rzeczy. Wymieniać należy brak świadomości wielu polskich rodziców o swoich prawach i możliwościach nauki języka polskiego w placówkach publicznych. Wielu Polaków, może nawet większość przyjeżdża do Niemiec z przyczyn zarobkowych. Cieszą się, że ich dzieci chodzą do szkoły integrując się i ucząc języka niemieckiego. Wydaje im się, żeby zachować mowę ojczystą wystarczy w domu mówić po polsku. Jednak jest to fałszywe rozumienie, ponieważ dzieci przez 5 dni w tygodniu obcują 6 do 8 godzin w szkolnym otoczeniu, które jest nota bene niemiecko-języczne. A gdzie dzieci nauczą się czytać i pisać, jeśli rodzice ciągle pracują? W konsekwencji prowadzi to do zaniku języka ojczystego w mowie, czytaniu i pisaniu. Problem dopiero zostanie zauważony, kiedy dzieci nie potrafią się porozumieć z babcią lub z wujkiem i kuzynostwem z Polski.

Niemcy nie mają interesu w tym, aby obszernie informować polskich rodziców o tych możliwościach, ponieważ Polacy to dobry materiał do asymilacji. Nic się w tej materii nie zmieni, dopóki z polskiej strony rodzice i organizacje nie będą w tej sprawie uświadamiać swoich rodaków i naciskać na stronę niemiecką. Odpowiedz samorządu na pytanie nr.3 wyżej wymienionego dokumentu na temat sposobu informowania polskich rodziców o możliwości nauki języka ojczystego jest bardzo ogólny. Samorząd twierdzi, że szkoły informują na wieczorach informacyjnych lub dniach otwartych o swoich „specyficznych ofertach” miedzy innymi o międzyszkolnych lekcjach językowych. Ponadto twierdzi, że rodzice i uczniowie z innym ojczystym językiem niż niemiecki otrzymują indywidualne doradztwo. Co roku rodzice uczniów gimnazjalnych otrzymują list informacyjny, który zawiera dane o wszystkich możliwych opcjach.

Znając realia szkolnictwa bremeńskiego trudno tym twierdzeniom uwierzyć na słowo. Szkolnictwo w landzie Brema od lat narzeka na brak personelu nauczającego, pomocniczego i stanu nieruchomości itd., itp. Jaki ma interes szkoła, żeby się poddać dodatkowej organizacyjnej pracy wysyłania swoich uczniów do innych szkół? W jaki sposób wygląda np. indywidualne doradztwo rodzica, który nie mówi po polsku? Skąd nauczyciele wiedzą o możliwościach nauki języka polskiego i czy oni otrzymują specjalne wskazówki z góry, żeby rodziców o tym informować?

Dzwoniąc po wyżej wymienionych placówkach szkolnych, sekretarki czasami nie wiedziały lub nie znały nauczycieli z języka polskiego. Rozmowy z nauczycielami potwierdzają ten stan. Jednak nauczyciele też zwracają uwagę na to, że rzeczywiście wielu rodziców nie jest zainteresowanych nauką języka polskiego, ponieważ jest to dla nich dodatkowy trud organizacyjny.

To pokazuje, że nie powinno się narzekać na stronę niemiecką, żeby realizowała sama z siebie potrzeby polskich rodzin. Ważne jest, abyśmy to my, Polacy w Bremie nareszcie się zorganizowali i dbali z własnym przedstawicielstwem o nasze interesy.

Do tej pory nie było żadnej organizacji polonijnej, która zajęłaby się tą problematyką, promowaniem języka polskiego i uświadamianiem praw Polaków w Niemczech. Na szczęście zaczynamy to zmieniać.

Jest do wykonania wiele pracy na chwale Pana!

Dołączajcie do Nas!!!

%d blogerów lubi to: