Spotkanie pomarszowe

W sobotę 7 grudnia 2019 odbyło się wspólne spotkanie organizacyjne bremeńskiego oddziału ZPwN i Chrześcijańskiej Wspólnoty.

Serdecznie dziękujemy księdzu Karolowi Jaruzel, p.o. Proboszcza polskiej misji katolickiej Bremen, za udostępnienie nam pomieszczenia.

Celem naszego spotkania było (lepsze) poznanie się i dzielenie się swoimi doświadczeniami z tegorocznego marszu oraz włączenie dalszych osób do organizowania i koordynowania przyszłych działań.

Cieszymy się, że dołączyły do nas nowe osoby i przejmują nowe funkcje w naszych organizacjach.

Pani Kaźmierska została naszym koordynatorem na teren Oldenburg.

Pan Gic został naszym oficjalnym przedstawicielem przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu.

Spotkanie pomarszowe

Na zdjęciu od lewej: S. Piwko, J. Gic, A. Gołkontt, I. Sławińska, M. Sławiński, M. Gołkontt, E. Kaźmierska.

Działamy i zapraszamy do współpracy!

Adam Gołkontt

Przewodniczący oddziału bremeńskiego Związku Polaków w Niemczech e.V. i Chrześcijańskiej Wspólnoty Polaków w Bremie e. V.

E-Mail: agolkontt@gmail.com

Tel: 0176 56 88 73 92

Strona internetowa: www.chwpbremen.org