Spotkanie opłatkowe u konsula generalnego w Hamburgu

W sobotę 8 grudnia o godzinie 19:30 odbyło się spotkanie opłatkowe u  konsula generalnego w Hamburgu. Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Wspólnoty i oddział Bremeński ZPWN reprezentowali Monika i Adam Gołkontt.

Dużo radości spowodowała obecność dużej ilości Rodłaków z całych Niemiec, którzy przybili do Hamburga z powodu 96 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.

Ze Związku Polaków przyjechali:

Przewodniczący Józef Malinowski, Mönchengladbach

Vice-Przewodnicząca Anna Wawrzyszko, Berlin

Sekretarz Maciej Budniewski, Norymberga

Przewodniczący Rady Naczelnej – Edward Kieyne, Görlitz

Członek Rady Naczelnej Piotr Winiarski, Berlin

Przewodnicząca oddziału w Hamburgu Anna Halves

Przewodniczący oddziału w Berlinie Marcin Wawrzyszko

Główna uroczystość odbyła się następnego dnia przy współpracy polskiej Misji Katolickiej Hamburg.

Po przywitaniu przez konsula, wysłuchaniu życzeń wigilijnych i poświęceniu opłatków przez ks. Jacka Bystrona, Proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, Chór PMK Hamburg poprowadził przy radosnej atmosferze śpiew pieśni patriotycznych i kolęd.

Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, po czym rozpoczął się przedświąteczny bufet. Wtedy pojawiła się okazja do wspólnych rozmów, lepszego zapoznania się oraz wymiany doświadczeń. Pani poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk, która jest członkiem Komisji Łączności Polaków za Granicą  Sejmu RP wyraziła swoje zainteresowanie przeprowadzonym przez nas Marszem oraz udowodniła swoje dalsze wsparcie dla działalności na rzecz Polaków w Bremie.

Monika i Adam Golkontt wyrażają swoją wdzięczność konsulowi generalnemu oraz jego małżonce za organizację dla nich owocnego i udanego spotkania opłatkowego.

20181208_225718

Prezes Związku Józef Malinowski razem z Adamem Gołkonttem

20181208_225833

Po lewej: Poseł Dorota Arciszewska-Milewczyk; i po prawej: Poseł Małgorzata Wypych

20181208_225536 Monika i Adam Gołkontt wraz ze synem Janem-Kazimierzem