Regulamin dla uczestników marszu

  1. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej i kierownika marszu, który jest odpowiedzialny za cały przebieg i bezpieczeństwo.
  2. Jesteśmy zobowiązani do posłusznego wykonania poleceń policji, która nadzoruje, czy wszystkie reguły są dotrzymane.
  3. Marsz służy radosnemu świętowaniu odzyskania Niepodległości Polski. Z tego powodu z marszu mogą być wykluczeni:
    1. Osoby pijane i/lub pod widocznym wpływem środków odżuwających
    2. Osoby zachowujące się agresywnie wobec innych uczestników marszu lub osób przechodzących koło marszu
  4. Nie wolno nosić przy sobie jakiejkolwiek broni oraz rzeczy, które mogą służyć do ranienia osób lub niszczenia mienia.
  5. Otrzymaliśmy zakaz odpalenia jakiejkolwiek pirotechniki ze względów bezpieczeństwa.