Zapraszamy na Marsz Pamięci 100-lecia Niepodległości Polskiej w Bremie

Zapraszamy serdecznie na Marsz upamiętniający 100-lecie niepodległości Polski, który odbędzie się w Bremie 11 listopada (niedziela) 2018 o godz. 14:30.

Planujemy przejść ulicami w centrum Bremy. Spotykamy się przy rycerzu Roland, który znajduje się na ratuszu (Marktplatz Bremen). Można tam dojechać tramwajami nr.2,3,4,6,8 oraz autobusami nr. 24 i 25 (przystanek Domsheide).

Organizatorami Marszu są oddział bremeński Związku Polaków w Niemczech T.z. oraz Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie.

Organizatorzy

Dzień 11 listopada jest ważną datą dla wszystkich Polaków. To dzień w którym nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Pamiętajmy o tym również za granicą.

To właśnie w tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co rozpoczęło proces tworzenia rządu II Rzeczpospolitej.

11 listopada 1918 roku w Compiègne (Francja) został również podpisany rozejm pomiędzy Ententą a Cesarstwem Niemieckim na podstawie 14 punktów Wilsona, ówczesnego prezydenta USA. 13 punkt głosił:

„Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.”

Czyli 11 listopada Polska jednocześnie uzyskała międzynarodowe uznanie jako państwo niepodlegle, a także zyskała dowództwo akceptowane przez wszystkie znaczęce polskie środowiska polityczne.

Cztery lata później, w 1922 roku w Berlinie spotkali się przedstawiciele największych organizacji polskich w Niemczech. Uchwalili oni projekt statutu oraz wybrali tymczasowe władze. Niedługo potem odbyło się pierwsze Walne Zebranie, na którym Zarząd Główny zarejestrował Związek Polaków w Niemczech jako spadkobierczą organizację wszystkich organizacji polskich w zaborze pruskim. Podstawę ideową działalności Związku Polaków w Niemczech stanowiło 5 prawd Polaka, która została uchwalona podczas Kongresu Polaków w Niemczech w Berlinie, 6 marca 1938 roku.

  1. Jesteśmy Polakami
  2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
  3. Polak Polakowi Bratem!
  4. Co dzień Polak Narodowi służy
  5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!

Nasi przodkowie żyjących w Niemczech wiedzieli, że we wspólnocie jest siła.

Łączcie się z nami i przyjdzcie na Marsz!

Kiedy?: Niedziela 11. listopada o 14.30.

Gdzie?: Na rynku głównym przy rycerzu Roland koło ratusza.

Co?: Na Marsz Pamięci 100-lecia Niepodległości Polskiej