Relacja z rocznego zebrania sprawozdawczo-finansowego z dnia 12 maja 2018

Dnia 12 maja 2018 w sobotę odbyło się roczne zebranie stowarzyszenia Chrześcijańskiej Wpólnota Polaków w Bremie T. z.. Zebranie zostało przeprowadzone według wcześniej podanego porządku dnia.

Spotkaniem przewodniczył Adam Golkontt, który również poprowadził wspólną modlitwę.

Pierwszym punktem naszego posiedzenia było sprawozdanie przewodniczącego o finansach w zastępstwie za skarbnika. Do obecnych finansów nie było żadnych zastrzeżeń. Ze względu na oszczędności zebranie zdecydowało o zawieszeniu ściągania składek za rok 2018.

Następnie omówiliśmy nasze planowane działania i akcje, które niestety nie zostały zrealizowane. Głównie ze względu na brak woli do współpracy ze strony PMK Bremen. Niestety wszystkie nasze inicjatywy zostały odrzucone jak np. uczestnictwo w programie „pod znakiem białego orła” od ChCentrum, pomoc w organizacji 40 lecia PMK w Bremie, organizowanie grupy przedszkolnej przy PMK, itp..

Nasza działalność odbyła się na innym szczeblu. Adam Gołkontt jako koordynator ChCentrum pomagał w rozliczeniu programu „pod znakiem białego orła”. Na rok 2018 ponownie został mianowany przez zarząd ChCentrum na stanowisko koordynatora. Wiecej pod linkiem http://chcentrum.de/

Zastanawialiśmy się również nad przyszłością stowarzyszenia. Pod uwagę wzięliśmy różne rozwiązania, które przedyskutowaliśmy.

Zebranie jednogłośnie wypowiadało się na rzecz zorganizowania Marszu Pamięci 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Marsz ma się odbyć w niedzielę 11 listopada. Partnerem ChWP-Bremen będzie nowo powstały oddział Regionalny Bremen „Związku Polaków w Niemczech e. V.”.  Za religijny wymiar odpowiadać będzie Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie T. z.. Jednogłośnie została podjęta decyzja, żeby przed marszem zorganizować Mszę św. z różańcem.

Nasze spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą.

Czeka nas praca. Na Marsz!

Monika i Adam Gołkontt