Ponad 1000 uczniów z polskim pochodzeniem w Bremie

Ponownie pan poseł Alexander Tassis (MdBB) z partii Alternatywy dla Niemiec na prośbę Adama Gołkontta zadał samorządowi bremeńskiemu (niem.: Senat) trzy pytania dotyczące sytuacji Polaków żyjących w landzie Bremen.

Pierwsze pytanie dotyczyło ilości uczniów z polskim pochodzeniem w przedszkolach i szkołach w landzie Brema.

W drugim pytaniu chodziło o placówki w landzie Brema, które oferują naukę języka polskiego oraz ilość uczniów korzystających z tej oferty.

W trzecim pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć o sposoby informowania rodziców o możliwościach nauki języka polskiego i prawach Polaków w Niemczech wywodzących się traktatu o dobrym sąsiedztwie.

Odpwiedz na pierwsze pytanie 

Z odpowiedzi na pierwsze pytanie dowiadujemy się, że w 2016 roku uczęszczało do szkół publicznych 1.079 uczniów z polskim pochodzeniem w mieście Brema i 306 uczniów w Bremerhaven.

Dopiero od 2016 dane o pochodzeniu uczniów są uwzględnione w statystykach szkolnych. Wcześniej uwzględniano statystycznie te dzieci, które mają tylko obywatelstwo polskie. Na podstawie takich uwarunkowań statystycznych samorząd podaje następujące dane:

Rok 1996 – Miasto Brema 456 i miasto Bremerhaven 86 uczniów z polskim obywatelstwem

Rok 2006 – Miasto Brema 414 i miasto Bremerhaven 65 uczniów z polskim obywatelstwem

Rok 2016 – Miasto Brema 651 i miasto Bremerhaven 2019 uczniów z polskim obywatelstwem

Rok 2016 – Miasto Brema 1079  i miasto Bremerhaven 306 uczniów z polskim pochodzeniem

Odpwiedz na drugie pytanie 

Samorząd bremeński również podał ilość uczniów uczących się języka polskiego w publicznych placówkach oświatowych. W roku szkolnych 2016/17 na lekcje z języka polskiego uczęszczało 82 uczniów w 13 placówkach oświatowych:

Schule Buntentorsteinweg, Schule Pfälzer Weg, Schule Paul-Singer-Straße, Schule Rablinghausen, Schule an der Robinsbalje, Schule Delfter Straße, Gymnasium Vegesack, Wilhelm-Olbers-Oberschule, Oberschule Koblenzer Straße, Oberschule Lerchenstraße, Oberschule Kurt Schumacher Allee und Helmut-Schmidt-Schule.

W Bremerhaven od wielu lat nie oferuje się lekcji z języka polskiego z powodu braku chętnych.

Odpwiedz na trzecie pytanie 

Samorząd twierdzi, że szkoły informują na wieczorach informacyjnych lub dniach otwartych o swoich „specyficznych ofertach” miedzy innymi o międzyszkolnych lekcjach językowych. Ponadto twierdzi, że rodzice i uczniowie z innym ojczystym językiem niż niemiecki otrzymują indywidualne doradztwo. Co roku rodzice uczniów gimnazjalnych otrzymują list informacyjny, który zawiera dane o wszystkich możliwych opcjach.

Pełna treść pytań i odpowiedzi znajdziecie tutaj: Antwort auf Fragestunde der Bürgerschaft von AFD