Hamburg-Harburg

1 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Hamburg-Harburg na cmentarzu Neuer Friedhof, przy pomniku-mogile żołnierzy Armii Krajowej.

Pomnik w Hamburgu- Harburgu powstał dzięki incjatywie  przewodniczącego Wincentego Broniwoja Orlińskiego powojennego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Niemczech oddział Hamburg .

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskiej misji katolickiej Hamburg-Harburg, generalnego Konsulatu RP w hamburgu, przedstawiciele „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.”, klubu Gazety Polskiej i Chrześcijańskiej Wspólnoty Polaków w Bremie e. V. Z naszego stowarzyszenia obecni byli Adrian Wittich, Monika i Adam Gołkontt.

1 sierpnia 1944 roku o godziny 17 wybuchło powstanie Warszawskie (godzina W). Dlatego uroczystość  zaczęła się od minuty ciszy. Potem został odśpiewany Marsz Dąbrowskiego. Po hymnie ksiądz Skiba odmówił modlitwę za tragicznie zmarłych żołnierzy AK, którzy po honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego i po podpisaniu 2. pazdziernika 1944 roku „Umowy Kapitulacyjnej” znaleźli się w  obozie jenieckim Sandbostel otrzymując numery jenieckie Stalagu obozu jeń. Wehrmachtu.

Chociaż Konwencja Genewska zabraniała zabierać do pracy oficerów, ci jednak zostali wykorzystani do robót porządkowych. Spoczywajacy tragicznie zmarli podoficerowie zabrani byli w komandach pracy odgruzowując ruiny Hamburga.  Przy nalocie sił alianckich nie zostali wpuszczeni do schronu przez co zginęli.

Po tym Konsul RP, Adam Borkowski, w swojej przemowie podziękował za pomoc i prace
„Volksbund Deutsche Gräberfürsorge e. V.” przy utworzenia pomnika AK-owców  i nowej tablicy informacyjnej koło pomniku. Po przemówieniach uczestnicy z Gazety Polskiej zainicjowały śpiewy zakazanych piosenek.

Relacje z innych stron:

Link do Klubu Gazety Polskiej:
http://www.klubygp.pl/hamburg-pamieta-o-powstaniu-warszawskim/

Link do Volksbund deutsche Gräberfürsorge
http://www.volksbund.de/nc/hamburg/aktuelles1/meldungen-im-detail/artikel/gedenktag-zum-warschauer-aufstand.html

pomnikAKwHH 2

pomnikAKwHH 3