Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie t. z.

Christliche Gemeischaft der Polen in Bremen e.V.